KURSY DLA TŁUMACZY

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

WYMAGANIA FORMALNE: kto może zostać tłumaczem przysięgłym?  informacja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

INFORMACJE O KURSIE

Uczestnik kursu przygotowuje się merytorycznie do egzaminu (w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych), zapoznaje ze specyfiką egzaminu oraz przydatną literaturą. W trakcie szkolenia realizowane są między innymi następujące zagadnienia:

  • zasady translatoryczne i formalnoprawne tłumaczenia dokumentów  uwierzytelnionych;
  • podstawowe zasady sztuki przekładu prawniczego;
  • prowadzenie repertorium tłumacza;
  • ćwiczenia z zakresu tłumaczeń (tłumaczenia a vista i konsekutywne,  tłumaczenia pism procesowych, dokumentów metrykalnych, notarialnych, dokumentów  handlowych, umów cywilno-prawnych, celnych etc.);
  • ćwiczenia z zakresu tłumaczenia dokumentacji w postępowaniu cywilnym oraz karnym.


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia grupowe

Kurs odbywa się w centrum Łodzi, w maksymalnie 6-osobowej grupie i prowadzony jest przez doświadczonego czynnego tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. 

Zajęcia odbywają się w soboty (co 3-4 tygodnie) od października do stycznia. 

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu jest udział w co najmniej 5 zjazdach (z 7) i uzyskanie wymaganej liczby punktów w próbnym skróconym egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Zajęcia indywidualne

Kurs prowadzony jest w formie zajęć on-line (przez Skype) z native speakerem oraz tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego z wieloletnim doświadczeniem pracy w zawodzie. 

Taka forma zajęć zakłada możliwość dopasowania godzin spotkań oraz programu kursu indywidualnie pod potrzeby Kursanta. Przy kursie on-line oszczędzamy dodatkowo czas i pieniądze przeznaczane na dojazd i nocleg. 

Koszty:

Kurs grupowy: 2200PLN

Kurs indywidualny: 3200PLN

Jest możliwość płatności ratalnej w maksymalnie 4 ratach. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną.

Kontakt